Muistilista

 

Surun hetkellä on joskus vaikea selvittää asioita.

Muistilista auttaa Sinua tarkastamaan, mitä kaikkea pitää muistaa surun keskellä.

Lataa lista »

Hyvät hautajaiset

MUISTA ENNEN HAUTAJAISIA

Tiedotus kuolemasta

 • työnantajalle
 • taloyhtiölle
 • pankeille
 • eläkelaitoksille
 • vakuutusyhtiöille

 

Hautauslupa ja kuolintodistus

Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, jonka kirjoittaa lääkäri. Se annetaan hautaustoimistolle tai hautauksesta huolehtivalle omaiselle. Hautauslupa toimitetaan siihen seurakuntaan, jonka ylläpitämään hautausmaahan vainaja haudataan. Vainajasta kirjoitetaan myös kuolintodistus, josta sairaala toimittaa virkateitse yhden kappaleen lääninhallitukseen ja yhden maistraattiin. Kuolinsyytä omainen tai muu läheinen voi tiedustella allekirjoittaneelta lääkäriltä.

Hautapaikka

Uuden hautapaikan hankkimisesta tai vanhan käytöstä voidaan sopia hautaustoimiston kanssa.

Suruliputus

 • Sovitaan huoltomiehen kanssa taloyhtiössä
 • Hautauspäivänä kotona ja muistotilaisuuspaikalla
 • Kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla

Kuolinilmoitus

 • lehdet
 • julkaisupäivä
 • tekstit

Hautajaiskutsu

 • lehti-ilmoitus
 • kutsukortit
 • puhelinsoitto

 

Siunaustilaisuus
Hautaustavan sopiminen (arkkuhautaus tai tuhkaus)
Papin ja kanttorin varaus seurakunnasta sekä mahdollisesti ulkopuolisen ohjelmansuorittajan. Siunauskappelin tai kirkon varaus.

Muistotilaisuus

 • Muistotilaisuuden pitopaikan ja pitopalvelun varaus
 • Tarjoilusta ja salin koristelusta sopiminen
 • Henkilömäärän arviointi
 • Papin ja kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen tulisi omaisten esittää toivomus hyvissä ajoin etukäteen
 • Muistotilaisuuteen otetaan yleensä mukaan valokuva vainajasta, adressit sekä mahdollisesti vieraskirja. Adressien lukija on hyvä sopia etukäteen.
 • Ohjelmasta sopiminen

 

Arkkuhautaus

Kantajista sopiminen joita tarvitaan kuusi, yleensä läheinen tai ystävä. Tarvittaessa hautaustoimisto järjestää kantajan.

Tuhkaus

Uurnanlaskun ajan ja -paikan varaus

Kukat

 • Arkkukoristeen ja omaisten kukkalaitteiden tilaus
 • Mahdollinen kappelin tai kirkon koristelu
 • Mahdollinen uurnan koristelu
 • Haudan havutuksen tilaus

Mahdollinen käsiohjelma siunaustilaisuuteen (sisällöstä keskustellaan papin kanssa) sekä valokuvaus. Tarvittaessa ammattikuvaajan palkkaus.

Saattoväen kuljetukset

 • ajo-ohjeet
 • yhteiskuljetuksen varaus tarvittaessa

MUISTA HAUTAUKSEN JÄLKEEN

Kiitosilmoitus

Lehti-ilmoitus tai kiitoskortti

Hautausavustukset

 • työpaikan eläkekassa
 • merimiesunioni
 • muut mahdolliset avustukset

Vakuutukset

 • työnantajan ryhmähenkivakuutus
 • muut mahdolliset vakuutukset

Eläkkeet

Perhe-eläke, työeläkkeet ja muut mahdolliset eläkkeet

Uusi muistomerkki (kivi) ja haudan hoito

 • muistomerkin valinta ja asennus
 • kaiverruksesta sopiminen
 • haudanhoitosopimus

Testamentti

Selvitetään, onko vainaja tehnyt testamentin

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirja jätetään kuukauden kuluessa yhtenä kappaleena verotoimistoon, kopiot pankkiin ja omaisille.

Esimerkkejä ilmoitettavista tai irtisanottavista asioista

 • puhelin ja sähkö
 • autorekisterikeskus
 • asunto ja tv-lupa
 • kirjasto
 • harrastetoiminta
 • posti ja lehdet